Gym

Gymet ingår i kontorshyran och alla som arbetar för fastighetens hyrestagare har rätt att använda det. Det finns även möjlighet att hyra gymmet för personer utanför fastigheten.